Setkání s vedením

Zápis ze dne: 6.11.2013

Projednány otázky: docházka, přednáška ČSSD, výpovědi učitelů.

Přítomni (uváděni bez titulu):

Vochozka, Hrušková, Rowland, Husár, Stehel - vedení

Michal Lávička a studenti (zástup studentů: 40% oboru Ekonomika podniku, 60% oboru Stavební management a Konstrukce staveb)

Dušková – zapisovatel

Docházka studentům omluvena v intranetu na základě prezenční listiny (od 8:15 do 11:25).

Další setkání se studenty proběhne opět v menze dne 12. 11. 2013 od 8.15 do 9.45 hodin., viz komunikace přes Michala Lávičku.

 

Otázky:

Docházka

_________________________________________________________________________________________________

Docházka zavedena od roku 2010 na výzvu AK (požadováno 100%). AK v rámci své kontroly požaduje jako jeden z bodů stanovení povinné docházky. VŠTE se podařilo povinnou docházku stanovit na kontaktní výuku. ECTS model vyžaduje 100% docházku. VŠTE je držitelem ECTS.

30% ne docházky u seminářů – možnost využití na situace, např. ujede autobus, návštěva lékaře, rodinné důvody. 30% není volno ze školy.

Agenda omluvenek spadá pod studijní oddělení, kde je nastaven precedent pro spravedlivé uznávání omluvenek.

Dotaz od studentů: Jak řešit dlouhodobější návštěvy lékaře? Omluvenky dlouhodobého charakteru (tj. nemoc dlouhodobého charakteru, hospitalizace v nemocnici), je doporučeno studentovi, aby si požádal (včas) o individuální studijní plán. Zdravotní problém, který vyžaduje návštěvy lékaře – pokud student ví předem, řeší přes studijní oddělení podání žádostí, kde je potřeba vysvětlit a specifikovat zdravotní problém.

Anonymita vs. Konkretizace? Musíme vše konkretizovat.

 

Přednáška ČSSD

__________________________________________________________________________________________________________

Pluralita názorů. Účast předsedů politických stran v minulosti na VŠTE (např. ODS, Top 09, ČSSD) z důvodu interpretace, vysvětlení. Je dobré poslechnout názor člověka, který vede republiku, má možnost ovlivnit dění na několik let, vede a hospodaří s rozpočtem. Dobré je, když student umí zformulovat názor, dotaz. Možnost vytvořit si názor.

Přednášky jsou nabízeny nejen z řad politiků, europoslanců, ale i odborníků. Akademické prostředí by mělo být vždy místem, kde se budou střetávat různé názory.

 

Doporučení od studenta: transparentnost přednášek pro studenty, pro koho je určena, kdy a kde bude, jak bude omluvena a řešena docházka. Účast je dobrovolná. Je potřeba doladit komunikační kanál tak, aby příští přednášky byly lépe transparentní. Možnost registrace na přednášky.

 

Výpovědi učitelů

__________________________________________________________________________________________________________

Jednotlivé výpovědi padly z různých důvodů (vysvětleno mimo zápis). Zásadním pravidlem je, že zaměstnanec, který podepíše smlouvu, musí tuto smlouvu dodržet. Někteří vyučující, kteří odcházejí neodvádějí práci, kterou si s VŠTE sjednali (jak v předmětu činnosti, tak v docházce do zaměstnání).