Studentská unie VŠTE je orgán, který vzniknul v roce 2009. Unie si kladla za cíl zastupování a sdružování studentů VŠTE. Díky kladnému přístupu vedení VŠTE k této organizaci bylo možné ihned po vzniku uspořádat několik akcí, z nichž nejznámější je „Grilovačka“, které se pravidelně zúčastňuje několik set studentů.

Momentálně má Studentská unie na starost provoz Infocentra pro dotazy studentů a komunikaci mezi nimi a vedením školy. Dále spoluorganizuje kulturně-společenské a sportovní akce, přednášky a besedy na odborná témata a podařilo se nám rozjet spolek Buddy VŠTE, starající se o zahraniční hosty na naší škole.

Dalšími cíli, kterých bychom chtěli dosáhnout, je navázání kontaktů s Akademickým senátem VŠTE a samozřejmě také studentskými organizacemi ostatních vysokých škol v republice a rozjet vzájemnou spolupráci. Dále si klademe za cíl pořádat častější zábavní akce pro studenty a zaměstnance školy, abychom měli možnost se lépe poznat a navázat nové kontakty.
V případě zájmu rozjet i dlouhodobější sportovní aktivity a soutěže, abychom si to naše studium zpříjemnili.

Historie

2009 Vznik SU VŠTE

2009- Předseda Vojtěch Stehel

2010- Předseda Jakub Hořický

2012- Vznik Buddy VŠTE 

2012- Předsedkyně Markéta Šestáková

2013- Předseda Michal Lávička

2015- Předseda Milan Mareš

2015- Předseda Radim Šesták