Alumni sekce

*Sekce pro absolventy z řad Studentské unie VŠTE, určená pro znalostní transfer a organizaci Absolventského klubu VŠTE.

Členové: 

Bc. František Bruckbauer

Ing. Šárka Exnerová

Bc. Jakub Hořický

Bc. Tomáš Hrdlička

Bc. Kristýna Ludwigová

Bc. Milan Mareš

Ing. Eva Pšikalová

Ing. Vojtěch Stehel